Thursday, 8 December 2011

Pendakian Bukit Broga

Pendakian ke Bukit Broga disertai oleh 7 orang guru dan dua orang murid. Pendakian ini dapat membina ketahanan diri kepada semua peserta. Kami bertolak dari Sekolah pada jam 4.30 pagi. Kami solat di Kajang dan terus menuju ke kaki Bukit Broga. Dalam suasana gelap kami memulakan pendakian sehingga nampak puncak bukit. Terdapat 3 puncak bukit yang begiti indah sekali.
Walaupun penat, tetapi dapat diubat dengan leindahan alam yang begitu menawan sekali. Ketinggian untuk mendaki bukit ini adalah sejauh 1.7km. Banyak yang kita pelajari berkaitan Matematik dari dakian ini :
1. Pelbagai bentuk muka bumi
2. Terdapat perbezaan di antara ketinggin tanah rata dan bukit bukau
3. Memnegtahuai suhu di tempat tinggi dan rendah
4. Pandangan jauh dan dekat

Sunday, 30 October 2011

Bagaimana Mengira Perimeter?

Perimeter ialah ukur keliling.

Untuk mengajar murid mengenali perimeter, guru perlu menyediakan sekeping kertas berbentuk segiempat tepat, tali dan pembaris. Murid diminta menggunakan tali untuk mengukur kertas yang diberi. Setelah itu, tanda tali tersebut. Kemudian, angkat tali dan ukur pada pembarris. Murid akan memperolehi ukuran sebenar segiempat tepat.

Untuk mengatahui setiap panjang dan lebar pula, murid diminta mengukur panjang dan lebar segiempat. Dengan menggunakan rumus perimeter, tambah semua ukuran yang diperolehi.

Try to answer this questions.


1. What is perimeter?
                A     The total length of a shape
                B      The total width of a shape
                C     The total circumference of a shape
                D     The product of length and width of a shape


2. If the perimeter of a square is 20 cm, find the length of each side.
                A     4 cm                                        C     6 cm
                B      5 cm                                        D     7 cm


3. A rectangle measures 4 cm in length and 3 cm in width. What is its perimeter?
                A     6 cm                                        C     12 cm
                B      8 cm                                        D     14 cm


4. What is the length of each side of an equilateral triangle which has a perimeter of  21 cm ?
                A     6 cm                                        C     8 cm
                B      7 cm                                        D     9 cm

        
 5. The volume of a solid is
      A     the total surface of the object
                B      the total space occupied by the object
                C     the circumference of the object
                D     the space occupied by the surface of the object
   6. The volume of a cube with sides of 1 unit is
                A     1 unit                                      C     1 unit3
                B      1 unit2                                     D     3 unit3

  7. The volume of a cube can be found by using the formula
                A     length × breadth × height       C     length × height
                B      length × breadth                     D     area of triangle × height

  8. The unit of cm3 is read as
                A     cubic centimetre                             C      square centimetre
                B      three times of cubic centimetre      D      unit centimetre


9. A cubic box measuring 20 cm on each side is filled with smaller cuboids measuring 1 cm in width, 2 cm in height and 4 cm in length. Calculate the number of cuboids that can fit into the box.
                A     500                                         C     1 500
                B      1 000                                      D     2 000


10.  If the total volume of a 2-m cube and a cuboid is 80 m3, what is the volume of the cuboid?
      A     27 m3                   B      52 m3
                B      30 m3                   D     72 m3